Say Say Say 国内盤EP

0

A面 Say Say Say
B面 コアラへの詩

ポール・マッカートニー & マイケル・ジャクソン

プロデュース: ジョージ・マーティン

Default