AVP x TOUMA

AVP x TOUMA

2

エイリアンVSプレデター(AVP)とのコラボ。プライズ景品としてゲームセンターに登場。

Default