HONDA XR500R 1982

1

ホンダコレクションホールのミュージアムショップより。

Default